Kariyer Politikamız

  • Çalışanlarımıza eğitim ve gelişim olanakları sağlamak,
  • Kariyer planlamasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Başarıyı ödüllendirmek,
  • Güçlü iletişim ve yüksek motivasyonlu çalışma ortamı sağlamak,
  • Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen çalışma arkadaşları kazandırmaktır.

Performans Yönetimi

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansını değerlendirerek gelişmeye açık yönlerini tespit edip bu yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Yönetimi

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önceliklerimiz arasındadır.

Eğitim Politikası

Nur-iş, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Düzenlenen eğitimlerle, çalışanlarımızın gelişmesi, iş kalitesinin artması, inovatif düşüncenin güçlenmesi ve gelecek yöneticilerin yetişmesi hedeflenmektedir.