PENCERE AÇILIM SEÇENEKLERİ

VASİSTAS AÇILIM

Vasistas Açılım

Tek yönde açılımın yatay yönde açılan kanat şekline vasistas açılım denmektedir.

  • Kol 1 No’lu konumdan 3 No’lu konuma getirilerek kanat açılır.
  • Kanadın kilitlenmesi için, kanat tekrar kapatılıp  1 No’lu konuma getirilir.

 Daha çok banyo ve tuvalet pencerelerinde kullanılır. Yanlarından bağlı makas ayarlarına göre açılan aralık farkı değiştirilebilir.

 Vasistas Açılımda pencere kanadının yanında olan  makasların özelliklerine göre kademeli açılabilme opsiyonu sunar.

Tek Açılım Seçeneği

Pvc Pencere Nasıl Kullanılır?

Pencere Kanadının Açılımı  Tek açılım PVC pencere de kol 1 numaralı durumdayken 90 derece yukarı kaldırılıp kanat çekilerek 2 numaralı hale getirilir ve  açılımı sağlanır.

Pencere Kanadının Kapanımı

Tek Açılım PVC pencere kanadı kapatılırken önce pencere kanadı kapatılır ve kol 1 numaralı hale getirilerek kapanımı sağlanır.

 

 1. Açılım seçeneği Yan Açılım                

      Pencerenin Kolu 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilip kanat  çekilerek açılır. Kanadın kapatılması için, kanat önce kapatılır sonra  kol 1 No’lu konuma getirilir.

2. Açılım Seçeneği Vasistas Açılım                  

      Çift Açılım pencere, sağladığı vasistas açılım özelliği  sayesinde içeriye direkt rüzgar girmeden evin havalanmasını sağlar. Pencere kapalı durumdayken pencere sapının 3 numaralı konuma döndürülüp pencere kanadının hafifçe çekilmesiyle açılır. Kapatılırken tekrar kanat tam kapalı duruma getirip pencere sapının 1 numaralı duruma getirilmesi ile sağlanır.

NOT : Kanat açıkken kol 3 No’lu konuma getirilmemelidir. Kullanmak istediğiniz açılım seçeneği için pencere kanadı kapalı durumdayken kolun konumunu değiştirin.

 

ÇİFT KANAT AÇILIM

Geniş alanlarda kullanılan, Çift Kanat Açılım Pencereler  birbirinin tersi yönüne açılan ve açıldığında  görüntü bütünlüğünü sağlayan iki kanattan oluşur.

  • Kanatlardan biri sağa, diğeri sola açılır. Kanatlardan biri önce kapanıp daha sonra açılan diğer kanat da arkasından kapatılarak entegre kapanan kanatlı sistemdir. 
  • ilk kapatılan kanata pasif kanat denilir. Pasif kanatlar tek açılımlar gibi çalışırlar. Diğer kanat ise hemen ardından birbirini tamamlayacak şekilde gelerek kapanma sağlanır.

 İstenirse pasif olan pencere kanadı kapatılıp diğer kısım açık bırakılarak tek taraflı yada her iki kanat da aynı anda açılarak çift taraflı kullanım tercihe göre mümkündür.

 

Sabit bir pencere sisteminin yanında sürülerek açılımı sağlanan pvc sistemi sürgülü kapı  yada pencere kanadının yer kaplaması istenmeyen yerlerde kullanımı yüksektir.

  • Tekli sürme sisteminde  kol 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilip kanat sürülerek  açılır. Kanatlar sağa ve sola sürülerek açılım ve kapanım sağlanır.
  • Kilitli ispanyolet kullanıldı ise önce anahtarla kilit açılır ve sonra sürülerek açık duruma getirilir. Kapatılırken tekrar sürülerek kapalı pozisyonuna getirilir ve kullanılan kilit sistemine göre kapanımı sağlanır.

Kilit sistemi olarak kilitli ispanyolet yada klasik kulplu sistem kullanımını tercihinize sunar

Klasik Kapı ve Pencerelerin yeterli olmadığı ortamlarda en işlevsel çözüm olan sürme serisinin geniş açıklıklar için tasarlanan ve kullanım konforu açısından 2 tarafından da açılabilen sürme serisidir.